Om Doulaen

Min filosofi

Min inspiration til at blive doula kom da jeg var gravid med mit 3. barn. Jeg har født alle mine børn derhjemme og har gennem min egen fortælling mødt undren fra andre om, hvordan jeg dog turde dette. Igennem refleksioner over denne undren, står det klart for mig at det hele handler om tryghed.

For nogle findes trygheden i at være på et hospital og i professionelle hænder, for andre findes trygheden i at være omgivet af sin partner eller pårørende. For andre igen findes den i at være i sine vante omgivelser i hjemmet. Det er ikke kun omgivelserne der betyder noget for trygheden. Tryghed opstår i den nære relation. Trygheden ligger i at føle sig forstået og mødt. Og ved den særlige situation som en fødsel er, hvor alt kan forandre sig på få minutter og føles umulig at kontrollere, så er det følelsen af at få lov til at træffe et valg, ud fra den nødvendige information, der skaber tryghed. Det er denne tryghed jeg ser som mit mål at skabe for det gravide par.

At føde et barn er samtidig en transformation fra at være kvinde til at blive mor. Sådan en oplevelse og udvikling, mener jeg, sker bedst med omsorg og støtte.

Behovet for omsorg og støtte er forskellig fra kvinde til kvinde, men i den rette mængde vil det fremme fødslen og udviklingen af den nybagte mor.

Doula-gerningen

Som doula kan jeg yde en tryghedsskabende omsorg og støtte som jeg mener er essentielt for en god fødsel.

 

Min opfattelse af vigtigheden af denne omsorg understøttes af videnskabelig forskning, der viser at tilstedeværelsen af en doula eller person som den fødende føler sig tryg ved gennem hele fødslen, sænker brugen af vefremkaldende medicin med 40%, sænker forbruget af smertestillende med 30% og reducerer risikoen for kejsersnit med 50%! Det er den såkaldte doula-effekt.

Som doula er det vigtigt for mig at støtte både den fødende og hendes partner. Derfor ser jeg det også som en vigtig opgave som doula, at støtte partneren i at støtte den fødende. Samtidig er jeg en støtte FOR partneren, som under langstrakte fødsler kan have brug en pause til at genoplade i.

Som doula er jeg også en tjenende hånd. Det betyder, at jeg ser det som en vigtig opgave at gå til hånde for det fødende par. Det kan være at hente forfriskninger, rette på en pude, tage billeder eller give massage/akupressur og lignende. Da det kan være svært at huske sine egne behov/forestillinger/ønsker når ve-arbejdet har taget rigtig fat, kan det også være en opgave at spørge indtil ønsker i forbindelse med fødslen og holde overblikket.

Uddannelser og kurser
Rebozo kursus

ved Jordemoder Martha Orbis 2008

Certificeret Doula

ved Doulauddannelsen 2009

Coaching  kususmodul 1-4

Køge Handelsskole 2010

Min historie

Udover at være doula er jeg både hustru, mor til tre børn født i hhv. 04, 06 og 08, og færdiguddannet psykolog. 

Min vej til doula-gerningen har været lang og er stadig ikke fuldendt. Jeg har opdaget og udviklet mine evner og ønsker for at hjælpe mennesker henover en lang årrække. For at finde min rette position har jeg derfor været igennem uddannelsen til clairvoyant, taget coachingkurser, været gravid/portræt fotograf og er nu uddannet psykolog ved Københavns Universitet.

Clairvoyant medium og Healer uddannelse

Instituttet for spirituelt medieskab 2010

Fødselsforberedelses kursus

ved Jordemoder Pia Hern 2012

Bachelor i Psykologi 

CSS Københavns Universitet 2014 - 2017

Kandidat i Psykologi 

CSS Københavns Universitet 2017- 2020