Jeg tilbyder min service i en radius af halvanden times kørsel fra Roskilde

Samtaler 800 kr./time

Før og efterfødselssamtaler.

For at tale om tanker, bekymringer eller oplevelser.

Doulaforløb 6000 kr.

Et Doulaforløb indeholder:

2 samtaler af 2 timer i hjemmet hos den gravide. 

Tilkaldevagt til fødslen 2 uger før og 2 uger efter terminsdato.

Deltagelse gennem hele fødslen, uanset længde.

2 timers samtale i hjemmet hos de nybagte forældre.

Støtte ved kirurgisk abort 3000 kr.

At gennemføre en abort kan være hårdt og ensomt. Jeg tilbyder støtte og omsorg gennem oplevelsen.

Jeg tilbyder:

2 timers samtale før abort.

Kørsel til og fra hospitalet hvis du ikke har en pårørende til at hjælpe.

Vågevagt den første aften og nat i mangel af voksen pårørende.

2 timers samtale ca. 1 uge efter aborten eller støtte gennem kontrol ved egen læge.

Som Doula vil jeg:

Ikke udføre behandling eller undersøgelser

Jeg hverken behandler eller undersøger gravide, men henviser her til egen jordemoder, læge eller evt. til andre behandlere der kan afhjælpe fysiske graviditetsproblematikker.

Ikke tage dine beslutninger

Men jeg vil støtte den gravide og hendes partner i deres ønsker omkring fødslen.

Ikke overføre mine egne overbevisninger til den gravide

Men jeg vil igennem samtaler med den gravide og hendes partner danne mig et billede af deres ønsker og tanker.

Ikke tage partnerens plads

Men jeg vil støtte partneren i at være der for den fødende, så de får en oplevelse af samarbejde og samhørighed igennem fødslen. Samtidig giver min tilstedeværelse mulighed for at lade partneren genoplade med spisepauser og pusterum hvis fødslen trækker ud.